76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, т/ф 0342-53-02-63, 0342-53-02-18

ОСОБЛИВІ ЦІННОСТІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ

PRINCIPLE 9.  High Conservation Value Forests  

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінними для збереження(ОЦЗЛ) — дев’ятий принцип ведення лісового господарства за схемою Лісової Опікунської Ради. Ведення лісового господарства в таких лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. Виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання, який планується з особливою обережністю, враховуючи всі можливі наслідки.

Працівниками ДП «Івано-Франківський лісгосп» разом з експертами здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів на території всіх лісництв підприємства шляхом попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок при натурному обстеженні. Здійснено опис кожної категорії ОЦЗ та її значення, наведено загальну характеристику лісів та їх важливість.
Всі ділянки ОЦЗЛ нанесено на карти лісових насаджень лісництв.  Працівники лісового господарства повинні зберігати властивості таких лісів, виявляти нові ділянки, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану. Результати виділення ділянок особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені науковцям, районній владі та іншим зацікавленим сторонам.

В ДП «Івано-Франківський лісгосп» виділено наступні категорії лісів високої природоохоронної цінності:

ЛВПЦ 1.1 Природно-заповідні території – 2333,4 га;
ЛВПЦ 4.1 Ліси, що є ключовими для водозборів – 399,0 га;
ЛВПЦ 4.2 Ліси, що є ключовими для попередження ерозії – 3800,9 га;
ЛВПЦ 5. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад – 7242,6 га.                                                    

ЛВПЦ 6. Лісові території, що є визначальними для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад – 126,0 га.

Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарської діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), проводиться щорічний відповідний моніторинг.

Моніторинг високоцінних для збереження лісів проводиться на підприємстві щорічно спеціалістами підприємства за участю всіх зацікавлених сторін на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення заготівлі деревини. В ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками, а також оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів.

Треба особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження цих цінностей. Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Івано-Франківський лісгосп» на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу тощо. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи щодо запобігання антропогенним змінам лісових екосистем (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо); рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.

 План виявлення ЛВПЦ

Інструкція щодо ведення лісового господарства в лісах великого природоохоронного значення ДП «Івано-Франківський лісгосп» та їх моніторинг

Виконав:

Начальник відділу лісового господарства Демус І.В.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ