76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, т/ф 0342-53-02-63, 0342-53-02-18

 

 

Оголошення 

З метою приведення лісовою господарства ДП "Івано-Франківський лісгосп" у відповідність до міжнародних стандартів, вдосконалення існуючої системи управління лісовим господарством, створення кращих можливостей для продажу лісової продукції, за ініціативи лісгоспу, незалежною аудиторською компанією ТОВ «Легалліс», що працює в асоціації з міжнародним акредитованим органом з сертифікації за системою Лісової Опікунської Ради (ЛОР), планується з 02 по 04 лютого поточного року проведення 3- го контрольного аудиту системи лісоуправління за системою FSC, оцінку відповідності ведення лісового господарства в лісах підприємства критеріям та принципам ЛОР. Сертифікація - це незалежна оцінка діяльності організації за погодженими міжнародними стандартами. Вимоги стандарту ЛОР стосуються екологічного, соціального та економічного впливів лісового господарства. Принципи та критерії застосовуються відповідно до національних і міжнародних законодавчих та нормативних актів. Вимоги стандартів ЛОР покликані не відмінювати, а скоріше доповнювати правила та ініціативи з ведення лісового господарства, забезпечивши відповідальне лісокористування в усьому світі. З метою якісної підготовки до проведення основного аудиту, покращення організації проведення лісозаготівельних робіт, стану охорони праці та техніки безпеки і стану охорони довкілля ДП " Івано-Франківський лісгосп" проведено ряд заходів. З детальною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті нашого підприємства у розділі "Лісова сертифікація" Це повідомлення стосується зацікавлених сторін, які можуть мати відношення до діяльності нашого підприємства. Якщо у вас є коментарі з приводу діяльності підприємства, надсилайте їх, будь-ласка, електронною поштою на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 Дякуємо за співпрацю!
 Адміністрація ДП " Івано-Франківський лісгосп "
 
 
 
 
 

Заплановані  лісогосподарські та природоохоронні заходи на 2020р.

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) державного підприємства «Івано-Франківське лісове господарство» за 2019 рік 

 

ОЦІНКА впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2020 рік.

 Сертифікат

 Додаток до сертифікату

 

Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії FSC-C140647)  – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів, FSC® розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення.

Кожна акредитована FSC® організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC®, зобов’язані використовувати 10 Принципів як основоположний міжнароднийстандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

10 Принципів Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада)

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC®.

Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями FSC®

Принцип 2. Права і обов’язки власників і користувачів.

Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обов’язків.

Принцип 3. Права корінних народів.

Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення.

Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників.

Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консультаціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоров’я та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними.

Принцип 5. Раціональне використання лісу.

Зобов’язує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

Принцип 6. Вплив на довкілля.

Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення; охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону грунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель.

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства.  

Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадскості основних елементів плану.

Принцип 8. Моніторинг та оцінка.    

Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів. 

Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення.

Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів великого природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів.

Принцип 10. Лісові плантації.    

Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреб у деревині.

Переваги, які ми отримаємо від сертифікації лісів:

  • незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції;
  • вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів;
  • демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством.

Під час проведення аудиту ведення лісового господарства, як основного, так і наглядових буде підтверджено, що існуюча система управління лісгоспу в цілому забезпечить хороше збереження, використання та відтворення лісових ресурсів. 

Стандарт

Наказ №45

 

Принцип №1

ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ ТА ПРИНЦИПАМ FSC®

Управління лісовим господарством повинно дотримуватися вимог чинного законодавства країни, у якій здійснюється, та міжнародних договорів, які підписала країна, а також відповідати всім принципам й критеріям FSC® .

Принцип 2. Права та зобовязання на володіння та використання землі й лісу

PRINCIPLE 2.   Tenure and use rights and responsibilities

 

Розяснення ДП «Івано-Франківський лісгосп» щодо дотримання  місцевими громадами, що мають юридичні або традиційні права на володіння або користування земельними угіддями вільного доступу до лісу

Право користуватися природними об'єктами закріплено у ст. 13 Конституції України, де чітко визначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону».

Право вільно перебувати в лісах визначено у ст. 7 Лісового кодексу України (далі ЛК України) – «Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності». Слід зазначити, що надання у користування мисливських угідь  жодним чином не впливає на право власності на ліс. Ліси залишаються у державній власності, тому громадяни мають право вільного доступу та перебування у лісі. Також громадяни мають право на використання лісових ресурсів  для власного споживання.

Право громадян на використання лісових ресурсів визначено у  ст. 66 ЛК України – «Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України».

Місцеве населення має безперешкодний доступ до лісу з можливістю збирання грибів, ягід, трав для власних потреб, рекреації, випасання худоби. Доступ може бути обмежений у випадку стихійного лиха, пожежі чи інших випадках передбачених законодавством. Місцеві громади також мають можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права.

Також ця стаття визначає умови користування лісовими ресурсами  де, зокрема, зазначено, що «Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів».

Певні обмеження перебування у лісі можуть бути обумовлені вимогами пожежної безпеки, зокрема у пожежонебезпечний період. Обмеження встановлюються уповноваженими на це органами державної влади. 

Підсумовуючи вищенаведені норми законодавства, наголошуємо, що громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби. Вільний доступ громадян до лісів та водойм  гарантується законодавством України, а обмеження на перебування у лісі можуть бути встановлені виключно у визначеному законодавством порядку уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування, зважаючи на необхідність забезпечення безпеки громадян та захисту лісу  (рослин і тварин). Певні обмеження на перебування у лісі можуть бути застосовані під час проведення полювання.

Підприємство створює всі необхідні умови місцевому населенню для  збирання та власного споживання дикорослих трав'яних рослини, квітів, ягід, горіхів, грибів. З цією метою облаштовано рекреаційні місця, влаштовані місця для тимчасових стоянок автомобілів, протипожежне патрулювання  лісової охорони. При потребі надається транспортна допомога. Також законодавством дозволяється безоплатне розміщення в лісах приватних пасік.

У зоні діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» є місцеві громади, які мають юридичні права на володіння чи використання лісових ресурсів у безпосередньому розуміння критерію 2.2 Стандарту  «Лісова сертифікація».

В 2012 – 2015 роках в межах користування ДП «Івано-Франківський лісгосп» згідно рішень Івано-Франківської обласної ради надано в користування мисливські угіддя терміном на 15 років наступним підприємствам;

-         ДП «Івано-Франківський лісгосп» - 3185 га;

-         ПП «Спеціалізоване лісомисливське науково-дослідне природо-заповідне господарство «Чорний ліс» - 1716,0 га;

-         Івано-Франківське мисливсько-риболовне виробниче підприємство обласної організації УТМР – 2940,0 га;

-         Тисменицькій районній організації УТМР – 4550,0 га;

-          Тисменицькій районній громадській організації мисливців і рибалок «ГІП і К» - 845,0 га;

-         Тлумацькій районній організації УТМР – 3273,0 га;

-         Лісомисливське підприємство «Хотимир» - 2582,65 га;

-         ПП «Ліскомсервіс» - 4675,0 га.

 

На підставі індикаторів  Критерію 2.2, ст. 66 Лісового кодексу України, проаналізувавши журнали звернень громадян та телефонограм, усні повідомлення зацікавлених  сторін не виявлено порушень прав громадян у вільному доступі до лісу, не враховуючи обмежень, що застосовувались для обмеження доступу громадян та заборони вꞌїзду транспорту до лісових масивів під час пожежонебезпечного періоду відповідно до Правил пожежної безпеки у лісах України.

Місцеві громади мають можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права.

Порядок розгляду скарг громадян.

Адміністрація ДП “Івано-Франківський лісгосп"

Оголошення

ДП «Івано-Франківський лісгосп» повідомляє, якщо в майбутньому виникатимуть питання, що стосуються важливих аспектів лісового господарства і матимуть соціальний, культурний, економічний вплив в результаті господарської діяльності на громаду, слід оцінити будь-який потенційний негативний вплив у формі консультацій, що мають на меті досягнути порозуміння та згоди і прийняти компромісні рішення.

З повагою, керівництво лісгоспу

  

 

Принцип 3. ПРАВА КОРІННИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП (НАРОДНОСТЕЙ)

PRINCIPLE 3.  Indigenous peoples’ rights 

 

 

Принцип 4. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ПРАВА РОБІТНИКІВ

PRINCIPLE 4.  Community relations and workers rights 

Ми звертаємось до сторін, зацікавлених у впровадженні та розвитку лісової сертифікації

Зацікавленими сторонами або групами зацікавлених сторін у сертифікаційному процесі вважаються будь-які фізичні особи або групи осіб, чи організації та установи, які або проявляють активний інтерес до лісового господарства, або залучені в систему відносин, пов'язаних з лісовим сектором економіки.

Ці групи можуть бути представлені працівниками лісового господарства, екологічними та природоохоронними організаціями, лісозаготівельниками, людьми, чиє життя нерозривно пов'язане з лісом, дослідницькими і науковими організаціями, соціальними організаціями та групами із захисту прав людини, місцевим населенням, яке регулярно відвідує ліс з метою рекреації або загального користування лісом, органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, працівниками державних структур, зацікавленими фізичними особами тощо.

 Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) державного підприємства "Івано-Франківський лісгосп "   за    2017 рік

 

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) державного підприємства «Івано-Франківське лісове господарство» за 2019 рік

Правовий механізм вирішення суперечок між суб’єктами лісокористування щодо прав володіння та користування лісовими ресурсами

Останнім часом ситуації, пов’язані з наданням мисливських угідь у користування, викликають у мешканців Тисменицького та Тлумацького району певні запитання, пов’язані з можливістю вільного відвідування, перебування, збирання ягід і грибів у лісах, і як саме можуть на це вплинути ті обставини, що певні мисливські угіддя надані у користування організаціям мисливців. Також  питання стосуються вільного доступу до водойм (для відпочинку, купання, плавання, любительського рибальства, водопою тварин). Ця стаття має на меті надати відповіді на зазначене коло питань, спираючись на чинне законодавство України.

Право користуватися природними об'єктами закріплено у ст. 13 Конституції України, де чітко визначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України … є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону».

Право вільно перебувати в лісах визначено у ст. 7 Лісового кодексу України (далі ЛК України) – «Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності». Слід зазначити, що надання у користування мисливських угідь  жодним чином не впливає на право власності на ліс. Ліси залишаються у державній власності, тому громадяни мають право вільного доступу та перебування у лісі. Також громадяни мають право на використання лісових ресурсів  для власного споживання.

Право громадян на використання лісових ресурсів визначено у  ст. 66 ЛК України – «Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України».

Місцеве населення має безперешкодний доступ до лісу з можливістю збирання грибів, ягід, трав для власних потреб, рекреації, випасання худоби. Доступ може бути обмежений у випадку стихійного лиха, пожежі чи інших випадках передбачених законодавством. Місцеві громади також мають можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права.

Також ця стаття визначає умови користування лісовими ресурсами, де, зокрема, зазначено, що «Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів».

Певні обмеження перебування у лісі можуть бути обумовлені вимогами пожежної безпеки, зокрема у пожежонебезпечний період. Обмеження встановлюються уповноваженими на це органами державної влади.

Також, виключно з міркувань безпеки, можуть бути застосовані певні обмеження на перебування у лісі під час проведення полювання.

Полювання проводиться у чітко встановлений період в межах, визначених для цього в мисливських угіддях. Строки полювання визначені у ст. 19 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня та порядок його здійснення, а також  норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених  цим Законом, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості.

Питання, пов’язані з вільним доступом до водойм (для відпочинку, купання, плавання на човнах, любительського рибальства, водопою тварин), регламентуються Водним кодексом України (далі ВК України)  та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема у ст. 47 ВК України зазначено, що «Загальне водокористування  здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних  пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими  особами та без надання відповідних дозволів».

Також у зазначеній статті вказано, що обмеження загального водокористування можуть застосовуватись з метою охорони життя і  здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування. Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

Так, ст. 51 ВК України визначено порядок користування водними об'єктами, що надані в оренду, й чітко визначено, що водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального  водокористування, крім випадків, визначених законом.

Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

Підсумовуючи вищенаведені норми законодавства, наголошуємо, що громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби. Вільний доступ громадян до лісів та водойм  гарантується законодавством України, а обмеження на перебування у лісі можуть бути встановлені виключно у визначеному законодавством порядку уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування, зважаючи на необхідність забезпечення безпеки громадян та захисту лісу  (рослин і тварин). Певні обмеження на перебування у лісі можуть бути застосовані під час проведення полювання. Конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня та порядок його здійснення, визначаються користувачем мисливських угідь (за погодженням із відповідним органом виконавчої  влади у межах строків, визначених законодавством) та доводиться до відома громадськості.

Стосовно водойм ще раз зазначаємо, що купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв для громадян є безкоштовним і не потребує надання дозволів.

Обмеження можуть застосовуватись з метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування.

Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

Державне підприємство «Івано-Франківське лісове господарство» створює всі необхідні умови місцевому населенню та туристам для  збирання та власного споживання дикорослих трав'яних рослини, квітів, ягід, горіхів, грибів. З цією метою був відкритий доступ до лісу приватному автотранспорту, влаштовані місця для тимчасових стоянок автомобілів та перебування туристів, організовано інформаційне обслуговування туристів, протипожежне патрулювання та маршрутне чергування лісової охорони. При потребі надається медична та транспортна допомога. Плата за збір ягід і грибів для власних потреб не встановлюється; при заготівлі з комерційною метою розмір плати є невеликим, а відповідні процедури позбавлені бюрократичних перешкод. Також законодавством дозволяється безоплатне розміщення в лісах приватних пасік.

Адміністрація ДП "Івано-Франківський  лісгосп"

 

Перелік місць особливого культурного, історичного, рекреаційного, екологічного та релігійного значення для місцевого населення, що знаходяться на території лісового фонду ДП "Івано - Франківський лісгосп"

 Режим користування в місцях особливої культурної, історичної,екологічної, економічної та релігійної цінності для місцевого населення

Принцип №5 ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ

PRINCIPLE 5:   Benefits from the forest / 

Оголошення з розподілу лісових ресурсів місцевого значення

по ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2018 рік

ДП «Івано-Франківське лісове господарство» доводить до відома суб’єктів господарської діяльності , які задіяні у сфері заготівлі і переробки продукції побічного користування, подати в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства відповідні заявки на розподіл лімітів на заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення по ягодах, грибах та лікарської сировини.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення вноситься тимчасовими лісокористувачами до місцевого бюджету за місцем заготівлі (закупівлі) в розмірі 100 % до отримання лісового квитка на весь виділений ліміт.

Адміністрація лісгоспу.

Принцип №6     ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

PRINCIPLE 6:   Environmental impact 

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Лісогосподарська діяльність  регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими правилами та інструкціями. . Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини, зокрема рубкам головного користування.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки.

У зв’язку з вищезазначеним, обмежено проведення суцільних рубок.   Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірних лісах. Подібний підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для навколишнього середовища господарських заходів. Так, при проектуванні доріг обов’язковою є екологічна експертиза.

У випадку проведення лісозаготівель, з метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні лісосічних робіт, службою головного інженера лісгоспу розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне природне поновлення лісу.

Робітники та підрядники, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями.

 Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2018 рік

ОЦІНКА впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2020 рік.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Червону книгу України» та на виконання вимог FSC® лісогосподарське підприємство має виявляти і охороняти усі рідкісні та зникаючі види флори і фауни. За результаттами опрацьованих матеріалів (матеріали лісового та мисливського лісовпорядкування, інформація про об’єкти ПЗФ, матеріали спеціальних обстежень, консультації з іншими зацікавленими сторонами) працівники ДП «Івано-Франківський лісгосп» визначили перелік та встановили місцезнаходження рідкісних видів флори та фауни на території підприємства.

 

Перелік рідкісних видів рослин і тварин, виявлених на території ДП«Івано-Франківський лісгосп» та заходи щодо їх збереження

 

Принцип 7. ПЛАН ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

PRINCIPLE 7.  Management plan 

План лісоуправління по ДП"Івано-Франківський лісгосп" на 2021 рік

План заходів щодо ведення лісового господарства 

по державному підприємству «Івано-Франківське лісове господарство»

1. Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів від незаконних порубок, проведення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, проведення лісозаготівельних  робіт, облік лісокористувань.

2.  Заготівля деревини проводиться в межах річного приросту і не перевищує його. Обсяги заготівлі встановлені в планах ведення господарства на десятирічний період. Це дозволяє оптимізувати заготівлю лісопродукції по роках. Дані щодо обсягів заготівлі підлягають систематичній звітності і аналізу. В окремих випадках існують обмеження на заготівлю деревини, у зв’язку з виконанням лісами інших функцій. Обсяги використання недеревної продукції, в тому числі, місцевим населенням, не призводить до виснаження запасів цих лісових ресурсів.

3. В результаті інвентаризації ресурсів , які надані ВО «Укрдержліспроект», систему управління лісовими ресурсами засновано на екологічних характеристиках даного лісу, зокрема для збереження існуючого біорізноманіття  регіону  ДП «Івано-Франківський  лісгосп».

Промислова діяльність підприємства, направлена на вирощування лісу та його заготівлю, при дотриманні існуючих в національному законодавстві природоохоронних вимог, Суттєвих загроз в плані забруднення середовища підприємство не створює.

На підприємстві є в наявності довгострокові і короткострокові плани ведення лісового господарства. Довгострокові плани готуються спеціалізованим державним підприємством ВО «Укрдержліспроект» і включають: опис підприємства, характеристику лісового фонду підприємства, таксаційні матеріали, картографічний матеріал, техніко-економічні показники діяльності підприємства тощо. Довгостроковими завданнями ведення лісового господарства є: покращення якості лісового фонду і лісосировинної бази на період обороту господарства, сприяння виконання лісонасадженнями їх екологічних функцій, оптимізація використання лісових ресурсів.

Плани містять наступну інформацію: загальний опис ресурсів, характеристики лісів (типи лісу, характеристики деревостанів, стан лісів), діяльність по лісозаготівлям і лісовідновленню, боротьбі з шкідниками і хворобами лісу, будівництво і ремонт доріг. В проекті розвитку лісового господарства також подано обґрунтування розміру щорічної розрахункової лісосіки. Таксаційні описи містять лісівничо-таксаційну характеристику деревостанів для кожного кварталу і виділу і описують заходи заплановані на рівні кожного виділу.

В планах ведення лісового господарства недостатньо уваги приділено розгляду питань, пов’язаних з довкіллям та соціальним питанням.

4. Щорічний обсяг заготівлі лісових ресурсів ґрунтується на основі Проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Івано-Франківський лісгосп». Оборот господарства планується на кожен рік і залежно від деревних порід,  які зростають на території підприємства.

Рубки головного користування проектуються у відповідності з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМ України від 23 травня 2007 року №761 та «Правил рубок головного користування в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року №559.

З метою забезпечення екологічно збалансованого лісокористування, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів, рубки головного користування проектуються у повній відповідності до діючого законодавства.

При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні і лісовідновні рубки, рубки пов`язані з реконструкцією та інші рубки, пов’язані з веденням л/г) керуватись «Правилами поліпшення якісного складу лісів».

5.  Для сталого управління лісами в умовах забруднення атмосфери та антропогенного тиску, зміні клімату потрібна регулярна, об`єктивна та своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових ресурсів. Така інформація може бути одержана при моніторингу лісів, динаміки їх приросту. Відповідно до вимог Держлісагенства України від 30.03.2011 р.№60 «Про стан та перспективи розвитку лісовпорядкування»  ДП «Івано-Франківський лісгосп» має дві ділянки моніторингу, на яких описує  динаміку стану лісів і визначає суттєві зміни.

6.  Заходи екологічної безпеки засновані на результатах проведеної оцінки впливу лісогосподарських заходів на навколишнє середовище. Оцінка впливу на навколишнє середовище передбачає вивчення альтернативних варіантів для прийняття остаточного рішення на основі оптимізації та окупності капіталовкладень у виробництво із врахуванням потреб забезпечення безпеки для людей і навколишнього середовища. Тому потрібно здійснювати оцінку впливу ведення лісового господарства на навколишнє середовище. Можливі впливи на навколишнє середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, які можуть призвести до негативних наслідків.

Оцінювання впливу на навколишнє середовище на ділянках, де планується проведення лісогосподарських заходів, проводять фахівці (інженери, помічники лісничих, лісничі), відповідальні за проведення заходу під час підготовчих робіт і складання технологічних карт до цих заходів. Під час оцінювання слід заповнити спеціальну форму. Фахівці, які проводять оцінювання, записують потенційні негативні впливи, які можуть мати місце в результаті проведення заходу, оцінюють ступінь впливу (значний або незначний) і визначають спеціальні заходи, які вживатимуться для пом`якшення впливу лісогосподарського заходу на навколишнє середовище. 

7.   Процедуру виявлення та реєстрацію рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, що знаходяться на території лісового господарства підприємства, слід починати із запиту до місцевого органу охорони навколишнього середовища щодо надання списків видів з Червоної книги України, підписаних Україною конвенцій, списків регіональних рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також рослинних угрупувань, занесених  до Зеленої книги України. 

8.  Карпатською конвенцією передбачено організацію ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку, що означає управління і використання лісів таким шляхом, який забезпечує постійне підтримання їх біорізноманіття, продуктивності, відновної здатності та виконання всіх важливих функцій, без порушення інших екосистем.

Надзвичайно важливим питанням у реалізації вимог Карпатської конвенції в діяльності лісогосподарських підприємств є встановлення величин допустимої межі негативного впливу процесів лісокористування на лісове середовище, що дозволить встановити обґрунтовані обмеження ступеня їх впливу на лісові екосистеми.

Ведення лісового господарства регулюється відповідними нормативно-правовими актами та процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини. Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”, ”Правилами відпуску деревини на пні в лісах України” та іншими.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки. Частина відходів, що залишаються, рівномірно розкидається по лісосіці для перегнивання. Всі роботи на лісосіці ведуться у відповідності з картами технологічного процесу, які розробляються для кожної лісосіки. Технологічні карти містять оптимальні способи розробки лісосіки з нанесенням мінімальної шкоди середовищу.

Має місце постійне вдосконалення технологій лісозаготівлі з метою уникнення пошкоджень лісових ресурсів. Це, зокрема, впровадження сучасних технологій лісозаготівлі на основі систем вибіркових і поступових рубок та використання відповідної техніки.

План ведення господарства лісгоспу знаходиться в конторі підприємства, тому кожен громадянин має право отримати відповідь на інформаційний запит,що не передбачає розголошення державної чи комерційної таємниці.

 

 Принцип №8     МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

PRINCIPLE 8.  Monitoring and evaluation 

Моніторинг в ДП «Івано-Франківський  лісгосп» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях – від майстерської дільниці до вищого керівництва підприємства. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти:

  • Соціальні включають підтримку місцевої інфраструктури; охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення; забезпечення робочими місцями місцевого населення; навчання та підвищення кваліфікації працівників; створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;
  • Економічні включають ріст прибутку в довгостроковому періоді; ріст балансової вартості підприємства; ріст виробництва продукції и продуктивності праці; обсяги та стабільність поставок деревини;
  • Екологічні включають підтримання та підвищення якості об’єктів ПЗФ; ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів; підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму; охорона лісів від шкідників, хвороб, а також нелегальної діяльності; заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки тощо.

Моніторинг здійснюється у відповідності з прийнятими програмами моніторингу. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня до одного року.  Моніторинг може здійснюватися також помісячно чи поквартально. Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. 

Моніторинг діяльності підприємства також здійснюється сторонніми організаціями. В першу чергу це – Івано-Франківське ОУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює фіскальна служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

 

Оцінка соціальних наслідків від лісогосподарських заходів, які плануються провести по ДП «Івано-франківський лісгосп» в 2018 році  

Оцінка соціальних наслідків від лісогосподарських заходів, які плануються провести по ДП «Івано-Франківський лісгосп» в 2020 році

 

Принцип 9. ЛІСИ ВИСОКОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ЗНАЧЕННЯ

PRINCIPLE 9.  High Conservation Value Forests  

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінними для збереження(ОЦЗЛ) — дев’ятий принцип ведення лісового господарства за схемою Лісової Опікунської Ради. Ведення лісового господарства в таких лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. Виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання, який планується з особливою обережністю, враховуючи всі можливі наслідки.

Працівниками ДП «Івано-Франківський лісгосп» разом з експертами здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів на території всіх лісництв підприємства шляхом попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок при натурному обстеженні. Здійснено опис кожної категорії ОЦЗ та її значення, наведено загальну характеристику лісів та їх важливість.
Всі ділянки ОЦЗЛ нанесено на карти лісових насаджень лісництв.  Працівники лісового господарства повинні зберігати властивості таких лісів, виявляти нові ділянки, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану. Результати виділення ділянок особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені науковцям, районній владі та іншим зацікавленим сторонам.

В ДП «Івано-Франківський лісгосп» виділено наступні категорії лісів високої природоохоронної цінності:

ЛВПЦ 1.1 Природно-заповідні території – 2333,4 га;
ЛВПЦ 4.1 Ліси, що є ключовими для водозборів – 399,0 га;
ЛВПЦ 4.2 Ліси, що є ключовими для попередження ерозії – 3800,9 га;
ЛВПЦ 5. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад – 7242,6 га.                                                    

ЛВПЦ 6. Лісові території, що є визначальними для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад – 126,0 га.

Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарської діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), проводиться щорічний відповідний моніторинг.

Моніторинг високоцінних для збереження лісів проводиться на підприємстві щорічно спеціалістами підприємства за участю всіх зацікавлених сторін на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення заготівлі деревини. В ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками, а також оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів.

Треба особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження цих цінностей. Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Івано-Франківський лісгосп» на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу тощо. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи щодо запобігання антропогенним змінам лісових екосистем (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо); рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.

 План виявлення ЛВПЦ

 

Інструкція щодо ведення лісового господарства в лісах великого природоохоронного значення ДП «Івано-Франківський лісгосп» та їх моніторинг

Виконав:

Начальник відділу лісового господарства Демус І.В.

 

 

Принцип №10 ЛІСОВІ ПЛАНТАЦІЇ

PRINCIPLE 10: Plantations / 

Під лісовими плантаціями потрібно розуміти насадження швидкоростучих порід, які створюються переважно з комерційною метою.

Під плантаціями потрібно розуміти лісонасадження переважно швидкоростучих порід, які створені виключно з комерційною метою. З точки зору відсутності типових плантацій в Україні – принцип 10 не застосовується, хоча окремі його критерії співвідносяться з відповідними критеріями принципів 1 - 9.

Принцип не застосовується в Україні у зв’язку з відсутністю плантаційного ведення лісового господарства.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ