76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, т/ф 0342-53-02-63, 0342-53-02-18

Права та зобовязання на володіння та використання землі й лісу

PRINCIPLE 2.   Tenure and use rights and responsibilities

Розяснення ДП «Івано-Франківський лісгосп» щодо дотримання  місцевими громадами, що мають юридичні або традиційні права на володіння або користування земельними угіддями вільного доступу до лісу

Право користуватися природними об'єктами закріплено у ст. 13 Конституції України, де чітко визначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону».

Право вільно перебувати в лісах визначено у ст. 7 Лісового кодексу України (далі ЛК України) – «Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності». Слід зазначити, що надання у користування мисливських угідь  жодним чином не впливає на право власності на ліс. Ліси залишаються у державній власності, тому громадяни мають право вільного доступу та перебування у лісі. Також громадяни мають право на використання лісових ресурсів  для власного споживання.

Право громадян на використання лісових ресурсів визначено у  ст. 66 ЛК України – «Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України».

Місцеве населення має безперешкодний доступ до лісу з можливістю збирання грибів, ягід, трав для власних потреб, рекреації, випасання худоби. Доступ може бути обмежений у випадку стихійного лиха, пожежі чи інших випадках передбачених законодавством. Місцеві громади також мають можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права.

Також ця стаття визначає умови користування лісовими ресурсами  де, зокрема, зазначено, що «Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів».

Певні обмеження перебування у лісі можуть бути обумовлені вимогами пожежної безпеки, зокрема у пожежонебезпечний період. Обмеження встановлюються уповноваженими на це органами державної влади. 

Підсумовуючи вищенаведені норми законодавства, наголошуємо, що громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби. Вільний доступ громадян до лісів та водойм  гарантується законодавством України, а обмеження на перебування у лісі можуть бути встановлені виключно у визначеному законодавством порядку уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування, зважаючи на необхідність забезпечення безпеки громадян та захисту лісу  (рослин і тварин). Певні обмеження на перебування у лісі можуть бути застосовані під час проведення полювання.

Підприємство створює всі необхідні умови місцевому населенню для  збирання та власного споживання дикорослих трав'яних рослини, квітів, ягід, горіхів, грибів. З цією метою облаштовано рекреаційні місця, влаштовані місця для тимчасових стоянок автомобілів, протипожежне патрулювання  лісової охорони. При потребі надається транспортна допомога. Також законодавством дозволяється безоплатне розміщення в лісах приватних пасік.

У зоні діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» є місцеві громади, які мають юридичні права на володіння чи використання лісових ресурсів у безпосередньому розуміння критерію 2.2 Стандарту  «Лісова сертифікація».

В 2012 – 2015 роках в межах користування ДП «Івано-Франківський лісгосп» згідно рішень Івано-Франківської обласної ради надано в користування мисливські угіддя терміном на 15 років наступним підприємствам;

-         ДП «Івано-Франківський лісгосп» - 3185 га;

-         ПП «Спеціалізоване лісомисливське науково-дослідне природо-заповідне господарство «Чорний ліс» - 1716,0 га;

-         Івано-Франківське мисливсько-риболовне виробниче підприємство обласної організації УТМР – 2940,0 га;

-         Тисменицькій районній організації УТМР – 4550,0 га;

-          Тисменицькій районній громадській організації мисливців і рибалок «ГІП і К» - 845,0 га;

-         Тлумацькій районній організації УТМР – 3273,0 га;

-         Лісомисливське підприємство «Хотимир» - 2582,65 га;

-         ПП «Ліскомсервіс» - 4675,0 га.

На підставі індикаторів  Критерію 2.2, ст. 66 Лісового кодексу України, проаналізувавши журнали звернень громадян та телефонограм, усні повідомлення зацікавлених  сторін не виявлено порушень прав громадян у вільному доступі до лісу, не враховуючи обмежень, що застосовувались для обмеження доступу громадян та заборони вꞌїзду транспорту до лісових масивів під час пожежонебезпечного періоду відповідно до Правил пожежної безпеки у лісах України.

Місцеві громади мають можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права.

Порядок розгляду скарг громадян.

Адміністрація ДП “Івано-Франківський лісгосп"

Оголошення

ДП «Івано-Франківський лісгосп» повідомляє, якщо в майбутньому виникатимуть питання, що стосуються важливих аспектів лісового господарства і матимуть соціальний, культурний, економічний вплив в результаті господарської діяльності на громаду, слід оцінити будь-який потенційний негативний вплив у формі консультацій, що мають на меті досягнути порозуміння та згоди і прийняти компромісні рішення.

З повагою, керівництво лісгоспу

  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ