76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, т/ф 0342-53-02-63, 0342-53-02-18

ЦІННОСТІ ДОВКІЛЛЯ ТА ВПЛИВИ НА НИХ

PRINCIPLE 6:   Environmental impact 

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Лісогосподарська діяльність  регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими правилами та інструкціями. . Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини, зокрема рубкам головного користування.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки.

У зв’язку з вищезазначеним, обмежено проведення суцільних рубок.   Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірних лісах. Подібний підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для навколишнього середовища господарських заходів. Так, при проектуванні доріг обов’язковою є екологічна експертиза.

У випадку проведення лісозаготівель, з метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні лісосічних робіт, службою головного інженера лісгоспу розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне природне поновлення лісу.

Робітники та підрядники, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями.

 ЧЕРВОНОКНИЖНІ ВИДИ

             ПРОГРАМА НАВЧАННЯ FSC

            ПРОТОКОЛ НАВЧАННЯ ПО FSC

               ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Червону книгу України» та на виконання вимог FSC® лісогосподарське підприємство має виявляти і охороняти усі рідкісні та зникаючі види флори і фауни. За результаттами опрацьованих матеріалів (матеріали лісового та мисливського лісовпорядкування, інформація про об’єкти ПЗФ, матеріали спеціальних обстежень, консультації з іншими зацікавленими сторонами) працівники ДП «Івано-Франківський лісгосп» визначили перелік та встановили місцезнаходження рідкісних видів флори та фауни на території підприємства.

Перелік рідкісних видів рослин і тварин, виявлених на території ДП«Івано-Франківський лісгосп» та заходи щодо їх збереження

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ